Drinking

by Super User

No makeup ?, no filter , ko cà sáng chà mụn, ko chỉnh màu các kiểu .
Để cho cái đứa chê nhan sắc tàn tạ vô coi Lol.
Hey bitches , I am still pretty lol ?.

 

Leave your comments

Comments

  • No comments found